top of page

DŮLEŽITÉ INFORMACE


Fotografie

Všechny fotografie dodávám zákazníkům v plné kvalitě ve formátu .jpg, upravené a retušované. Jiné formáty (např. raw) a celkově neupravené fotografie zásadně neposkytuji. Zákazník obdrží vždy přesný počet fotografií specifikovaných u konkrétní zakázky.

Fotografie dodávám nejprve v náhledech (do 30 dnů) ve webové galerii. Dle autorských práv k fotografiím podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga). Jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k finálnímu zpracování. Po odsouhlasení náhledů klientem jsou fotografie nejpozději do jednoho týdne nahrány v plném rozlišení do online galerie.

Fotografie jsou dodávány v barevném a černobílém provedení, dle mého uvážení. U reportážních fotografií nelze barevné provedení měnit. U portrétových a rodinných fotografií je možné se domluvit na změně do max. 5ks. 


Tisk fotografií, zhotovení fotoalb a termíny jejich dodání jsou domlouvány individuálně s klienty po uzavření výběru. Fotografie jsou vyhotoveny u ověřených dodavatelů.


Platba
Pro závazné rezervace termínů je potřeba zaplatit zálohu 20% z ceny fotografování. Zbylá platba následuje po odsouhlasení výběru.

Smlouva

Pro každý druh fotografování upřednostňuji osobní schůzku, nebo konzultaci (email, FB). Jde především o seznámení se s Vašimi představami. Před schůzkou nebo konzultací zasílám smlouvu k nahlédnutí a odsouhlasení (specificky u svateb). Tato smlouva zajišťuje, že vše proběhne jak má a to jak ze strany fotografa, tak ze strany klienta. Na podmínkách zde uvedených je možné se individuálně domluvit – dle objednávky. Smlouva se podepisuje na schůzce, ve výjimečných případech v den fotografování a každá ze stran obdrží jednu kopii.
Vzor smlouvy (portrét, svatba) Vám ráda poskytnu na požádání.

bottom of page